ورزشگاهی که اثری از فرهنگ نیست/فحاشی شدید هوادارن ملوان به تراکتوری ها

هوادارن ملوان در بازی امروز این تیم با تراکتورسازی شدیدترین فحاشی را در ورزشگاه علیه بازیکنان و هوادارن تراکتور انجام دادند. ورزش تودی: تیم

ادامه